Nyheter Archives » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 
In a joint statement published on 26 January 2022, more than 120 parliamentarians from over 40 countries call on the United Nations and its member states to strengthen the world organization’s “democratic and participatory character.”The ...
more
Inför den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, 24 april, har en grupp av över 100 civilsamhällesorganisationer lanserat ett gemensamt upprop som kräver att FN och dess medlemsstater genomför tre förslag för att göra världsorganisationen ...
more
Genom en serie globala samråd, så kallade konsultationer, som genomfördes av Förenta Nationerna under 2020 uttryckte medborgare runt om i världen ett överväldigande stöd för internationellt samarbete men pekade också på behovet av att FN ...
more
Den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation uppger att mer än 100 ledamöter av det japanska parlamentets två kamrar under de senaste veckorna har skrivit under den internationella appellen för skapandet av en parlamentarisk församling ...
more
Ny studie rekommenderar en parlamentarisk församling inom FNMed anledning av FN:s generalförsamlings 75:e årliga session som inleddes i New York förra veckan, rekommenderar en studie publicerad av Democracy Without Borders att det upprättas ett nytt ...
more
Manifesto on global democratic governanceAs a response to the coronavirus pandemic, a new manifesto launched by the Argentinian civil society organization Democracia Global this week calls for "shared sovereignty, coordination and cooperation at the global ...
more
An outcome message of this year’s PyeongChang Peace Forum from 9-11 February 2020 in South Korea that brought together around 4,000 participants calls on the UN's member states to "consider bold proposals, such as a ...
more