Vilka är vi?

Kampanjens internationella agerande och strategi samordnas av ett sekretariat som inhyses av Democracy Without Borders i Berlin. Sekretariatet leds av Andreas Bummel, en av kampanjens grundare och global samordnare.  Samarbetsorganisationer och parlamentariker avsätter personal och resurser för att stödja sekretariatets arbete. Tillfälliga praktikanter och volontärer bidrar också. Contact details

Global samordnare

supporters_bummelAndreas Bummel

Medordförande, Parlamentarikergruppen för en UNPA

Fernando Iglesias
Ledamot av Argentinas deputeradekammare

Daniel Jositsch
Ledamot av Schweiz nationalråd

supporters_03

Jo Leinen
Tidigare ledamot av Europaparlamentet

Naveed Qamar
Ledamot av Pakistans parlament

Ivone Soares
Ledamot av Mozambiques parlament

Sekretariatets medhjälpare

Nancy Dunlavy, Styrkommitté
François Leray, Projektsamordnare
Petter Ölmunger, Projektsamordnare
Rasmus Tenbergen, Samordnare av särskilda projekt
Fergus Watt, Styrkommitté