Civilsamhällesupprop för en "inkluderande global styrning" kräver en parlamentarisk församling inom FN

10. maj 2021

Inför den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, 24 april, har en grupp av över 100 civilsamhällesorganisationer lanserat ett gemensamt upprop som kräver att FN och dess medlemsstater genomför tre förslag för att göra världsorganisationen mer "inkluderande och ... Mer

FN-rapport: en parlamentarisk församling inom FN kan fungera som ett "rådgivande medborgarorgan"

26. mars 2021

Genom en serie globala samråd, så kallade konsultationer, som genomfördes av Förenta Nationerna under 2020 uttryckte medborgare runt om i världen ett överväldigande stöd för internationellt samarbete men pekade också på behovet av att FN förnyar sig och ... Mer

Över 100 japanska lagstiftare kräver en UNPA

17. december 2020

Den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation uppger att mer än 100 ledamöter av det japanska parlamentets två kamrar under de senaste veckorna har skrivit under den internationella appellen för skapandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna. ... Mer

Kampanjen för en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna

Vilka är vi

Kampanjen för en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna är ett globalt nätverk av parlamentariker, civilsamhällesorganisationer, akademiker och engagerade medborgare som förespråkar demokratisk representation av världens medborgare i Förenta Nationerna. En parlamentarisk församling inom FN (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA) skulle för första gången ge valda representanter, inte bara stater, en direkt och inflytelserik roll i den globala styrningen.

0

Parlamentsledamöter

från 135 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

Röster

I egenskap av ledamot i det somaliska parlamentet och i det Panafrikanska parlamentet skulle jag vilja uttrycka mitt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Formandet av ett sådant organ skulle ge världsmedborgarna en möjlighet att göra sina röster hörda inom Förenta Nationerna och skulle bidra till att sätta ljuset på sådana frågor som är av global betydelse. En parlamentarisk församling inom FN innebär en nyckel till bygget av en global demokrati, ett ideal som vi alla borde bidra till att uppnå. Församlingen skulle säkerställa att världsorganet och den globala styrningen kommer närmare världens medborgare och deras sanna behov.

Mer

Abdihakim Moallim Ahmed Malin, Member of the Somali Parliament and the Pan-African Parliament, 2020

PRISVINNANDE

Kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN kom på andra plats i kategorin NGO:er i The Good Lobby Awards 2019 för förespråkandet av “den sorts demokratisk förnyelse som världen är i brådskande behov av.”