Civilsamhällesupprop för en "inkluderande global styrning" kräver en parlamentarisk församling inom FN

10. maj 2021

Inför den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, 24 april, har en grupp av över 100 civilsamhällesorganisationer lanserat ett gemensamt upprop som kräver att FN och dess medlemsstater genomför tre förslag för att göra världsorganisationen mer "inkluderande och ... Mer

Kampanjen för en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna

Om UNPA-kampanjen

Kampanjen för en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna är ett globalt nätverk av parlamentariker, civilsamhällesorganisationer, akademiker och engagerade medborgare som förespråkar demokratisk representation av världens medborgare i Förenta Nationerna. En parlamentarisk församling inom FN (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA) skulle för första gången ge valda representanter, inte bara stater, en direkt och inflytelserik roll i den globala styrningen.

0

Parlamentsledamöter

från 137 länder stöder kampanjen (nuvarande och tidigare)

En parlamentarisk församling i FN stöds av den internationella kampanjen för ett globalt styre som omfattar alla. Besök wethepeoples.org