Historik & milstolpar

Kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen), startade 2007 och bygger på en lång tradition av stöd och aktivism. Förslaget om att skapa en UNPA är lika gammalt som FN självt. Idén om ett politiskt organ, valt av världens medborgare, kan spåras tillbaka till franska revolutionens dagar på 1700-talet. Här följer en kort sammanfattning av viktiga milstolpar.