Hur kan en UNPA förbättra effektiviteten och legitimiteten i internationellt beslutsfattande? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur kan en UNPA förbättra effektiviteten och legitimiteten i internationellt beslutsfattande?

På grund av den proportionerliga fördelningen av platser och av enskilda delegaters nationsöverskridande samverkan, skulle församlingens beslut få stark symbolisk legitimitet, acceptans och giltighet. En inkludering av församlingen i det internationella beslutsfattandet skulle således göra internationella beslut mer effektiva.