Hur skulle en UNPA kunna bidra till nationell demokratisering? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle en UNPA kunna bidra till nationell demokratisering?

En parlamentarisk församling skulle ge röst åt nationella parlamentariska oppositionsgrupper inom FN. Genom sitt internationella uppdrag skulle oppositionella ledamöter ha bättre möjlighet att nå ut till en internationell offentlighet. Deras position i hemlandet skulle stärkas och det skulle bli svårare för nationella regeringar att tysta dem. Vad det gäller delegater med koppling till auktoritära regeringar skulle erfarenheten av att delta i en demokratisk församling och att samarbeta med andra delegater från demokratiska länder kunna ha en demokratiserande inverkan. Dessutom skulle en demokratisering av FN stärka FN:s trovärdighet vad det gäller att främja nationell demokratisering.