När, hur ofta och hur länge skulle en UNPA:s sessioner vara? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

När, hur ofta och hur länge skulle en UNPA:s sessioner vara?

Som med alla parlament är det skillnad mellan å ena sidan plenumsammanträden och å andra sidan sammanträden för de olika utskotten och underutskotten där endast utskottens ledamöter träffas. Initialt kunde plenum sammanträda ett par veckor en gång om året eller vart annat år, exempelvis parallellt med Generalförsamlingens sammanträde. Församlingens plenumsammanträden skulle förberedas av utskotten som kunde sammanträda oftare och mer flexibelt. Med tiden skulle församlingen själv kunna besluta om den lämpligaste tidpunkten och längden på sina sammanträden.