Skulle ett världsparlament inskränka den nationella suveräniteten? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Skulle ett världsparlament inskränka den nationella suveräniteten?

Nationell suveränitet i betydelsen rätten och möjligheten att utöva självbestämmande är redan begränsad. I dagens globala samhälle måste många politiska frågor hanteras transnationellt. Ett världsparlament skulle stärka den politiska självständigheten och ansvarsskyldigheten eftersom det skulle möjliggöra för folken att direkt ta del i de internationella besluten på demokratisk väg. I enlighet med subsidaritetsprincipen skulle endast sådana frågor regleras globalt som kan och måste hanteras globalt.