Vad är skillnaden mellan den föreslagna UNPA och den Interparlamentariska unionen (IPU)? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vad är skillnaden mellan den föreslagna UNPA och den Interparlamentariska unionen (IPU)?

Den Interparlamentariska unionen (IPU) är en sammanslutning av nationella parlament med primärt mål att stärka de nationella parlamentens möjligheter att på den nationella nivån få en översikt över internationella aktiviteter. Syftet med den föreslagna parlamentariska församlingen inom FN (UNPA) skulle däremot vara att utöva parlamentariska funktioner direkt på den internationella nivån, i egen rätt. Ett av syftena med en UNPA är att FN:s tjänstemän och institutioner skulle kunna hållas ansvariga inför ett globalt parlamentariskt organ. Det finns i nuläget inget intresse hos IPU att ta på sig denna uppgift.