Vad är skillnaden mellan en global parlamentarisk församling och en parlamentarisk församling inom FN? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vad är skillnaden mellan en global parlamentarisk församling och en parlamentarisk församling inom FN?

En “global parlamentarisk församling” och en “parlamentarisk församling inom FN” är till stor del synonyma termer. Genom att använda termen “global parlamentarisk församling” så betonar man att församlingen skulle kopplas till alla relevanta mellanstatliga organisationer. Termen “parlamentarisk församling inom FN” brukar uppfattas som ett första steg i den riktningen genom upprättandet av ett underorga som uteslutande är kopplad till FN:s generalförsamling. Termer som “global folkförsamling” eller “global parlamentarisk församling” används även för en specifik strategi att uppnå ett världsparlament baserat på ett mellanstatligt fördrag.