Vad skulle en UNPA kosta? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vad skulle en UNPA kosta?

Kostnaderna för en UNPA skulle bero på många olika variabler som återstår att besluta om. Dessa variabler inkluderar exempelvis antalet delegater, löner för delegater och övrig personal, storleken på administrationen, plenumsammanträdenas och de olika utskottssammanträdenenas frekvens, längd och plats, samt omfattningen av översättningstjänster.