Varför bör en UNPA upprättas? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Varför bör en UNPA upprättas?

Tilltagande globala hot gör att FN-systemet behöver bli mer effektivt och demokratiskt. Skapandet av en UNPA utgör ett första steg mot att införa demokratisk representation och deltagande på global nivå. En UNPA kan upprättas relativt enkelt till en överkomlig kostnad och omgående utföra viktiga funktioner i FN-systemet, och kan samtidigt fungera som katalysator för en långsiktig och mer djupgående demokratisering och vitalisering av FN.