Vilka rättigheter till information, deltagande och tillsyn skulle kunna ges till en UNPA? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Vilka rättigheter till information, deltagande och tillsyn skulle kunna ges till en UNPA?

Den parlamentariska församlingens befogenheter skulle kunna utökas successivt utifrån vad medlemsstaterna anser rimligt över tid. Förslagsvis skulle församlingen kunna ha rätt (1) att ställa frågor till FN:s generalsekterare och andra höga multilaterala tjänstemän, (2) att hålla presentationer av resolutionsförslag samt rätten att föreslå förändringar, (3) att medbesluta vid antagande av reguljära budgetar för FN och dess olika organ, (4) att delta i valet av generalsekreteraren och andra höga tjänstemän, (5) att uppmärksamma säkerhetsrådet på allvarliga situationer eller (6) att inkomma med juridiska frågor till internationella domstolen.