Malaysias utrikesminister stöder en parlamentarisk församling inom FN

1. december 2022

I en artikel som publicerades fredagen 14 oktober i den malaysiska tidningen Sinar Harian uttryckte landets utrikesminister, Saifuddin bin Abdullah, sitt stöd för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Utrikesministern delade en engelsk översättning av artikeln på sitt Twitter-konto. I artikeln rapporterar han om sin medverkan vid ett möte som nyligen hölls i New York och som organiserades av Bahá’í International Community, Democracy Without Borders, CIVICUS och Coalition for the UN We Need. Eventet sammanförde företrädare från civilsamhället och FN-ambassadörer för ett utbyte om förslag om hur demokratisk representation och deltagande kan stärkas inom FN. Civilsamhällets representanter underströk att FN:s kommande framtidstoppmöte är ett tillfälle för att göra framsteg inom detta område. 

I sin artikel refererar utrikesministern till sitt inlägg vid mötet där han sa att FN är oförmöget att hantera olika stora utmaningar i dagens värld, bland annat stormakternas agerande, klimatkris och "en orättvis internationell arkitektur".  Vidare betonade han att "Malaysias ståndpunkt är att FN behöver reformeras" och tillade att han skapandet av en UNPA, vilket han sedan även upprepade på Twitter

Med Saifuddins ord har UNPA-förslaget vuxit fram ur "missnöjet hos folket och deras valda representanter, vilka är frånkopplade från och som förnekas att spela en reell roll vid mellanstatliga plattformar och internationella institutioner, till en sådan grad att legitimiteten hos dessa fora ifrågasätts och därmed förlorar effektivitet." 

Han säger fortsättningsvis att syftet med en UNPA är att "minska det demokratiska underskottet genom att involvera folk och ge dem en röst, det vill säga genom deras parlamentsledamöter, i globala beslutsfattande processer.” Vidare skriver utrikesministern att det "tar tid att upprätta en UNPA" men att "världens folk inte kan vänta." Därför föreslår han att processen startar med en "pilot-församling som samlar civilsamhället och parlamentsledamöter i samband med SDG-toppmötet 2023 och framtidstoppmötet 2024." 

Läs mer på Demokrati utan gränsers blogg

Bild: Mr. Dato' Saifuddin bin Abdullah, Malaysias utrikesminister, talar vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve den 26 februari 2019. UN Photo by Violaine Martin/CC BY-NC-ND 2.0

»