Är det nödvändigt med ett godkännande från FN:s säkerhetsråd och dess permanenta medlemmar för att kunna upprätta en UNPA?

Ett godkännande från FN:s säkerhetsråd och dess permanenta medlemmar skulle endast vara nödvändigt om en UNPA upprättas genom en förändring av FN-stadgan. Om UNPA:n upprättas som ett underorgan till Generalförsamlingen i enlighet med artikel 22, eller genom ett internationellt mellanstatligt fördrag, skulle ingen ändring av FN-stadgan behövas.

Är en ändring av FN-stadgan nödvändig för att kunna upprätta en UNPA?

Det är möjligt att upprätta en UNPA utan att göra ändringar i FN-stadgan. Om den parlamentariska församlingen upprättas som ett underorgan till Generalförsamlingen i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan, eller genom ett nytt mellanstatligt fördrag, skulle inte en förändring av stadgan vara nödvändig.

Hur skulle en UNPA kunna upprättas?

En UNPA skulle kunnas upprättas som ett underorgan genom ett beslut i Generalförsamlingen i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan. Alternativt skulle den kunna upprättas genom ett nytt internationellt fördrag och en påföljande överenskommelse om dess relation till FN-systemet. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att församlingen skrevs in direkt genom en förändring av FN-stadgan och som en del av en omfattande reform av FN-systemet.