Hur skulle en UNPA kunna bidra till att stärka mänskliga rättigheter? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Hur skulle en UNPA kunna bidra till att stärka mänskliga rättigheter?

En parlamentarisk församling skulle kunna upprätta ett eget utskott för mänskliga rättigheter. Ett sådant utskott skulle inte stå under regeringarnas direkta inflytande. Till skillnad från de regeringsrepresentanter som sitter i FN:s råd för mänskliga rättigheter så skulle oberoende ledamöter i församlingen kunna bry sig mindre om sina regeringars diplomatiska behov och således skulle man mer öppet kunna adressera frågor som rör mänskliga rättigheter. Dessutom skulle man kunna upprätta utredningskommittéer för specifika situationer. Församlingen skulle också kunna utrustas med mandat att uppmärksamma andra delar av FN-systemet på läget för mänskliga rättigheter, däribland FN:s råd för mänskliga rättigheter och Säkerhetsrådet. I fall av folkmord eller andra grova kränkningar av mänskliga rättigheter skulle församlingen kunna ge en stark röst åt den globala offentligheten.